HRM ondersteuning MKB

Investeren in de inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling van uw medewerkers loont

Bent u MKB ondernemer en kampt u ook regelmatig met vragen op terrein van personeel en organisatie?
Heeft u hart voor uw zaak en voor uw medewerkers? Is uw bedrijf te klein om een eigen personeelsfunctionaris
in dienst te nemen of is er extra capaciteit nodig?

@Hart Advies neemt u personeelszaken uit handen zodat u beter toekomt aan uw eigenlijke werk, het ondernemen.

Instroom personeel

 • Advies en ondersteuning van uw werving en selectieproces door het opstellen van wervingsprofielen
 • Inzet van online selectie assessments
 • Voeren van selectie- en aanname gesprekken
 • Opzetten inwerkprogramma´s voor nieuwe medewerkers
Doorstroom & Ontwikkeling personeel

 • Ontwikkelen en implementeren van personeel(HR) instrumenten zoals Prestatie- en Beloningsmanagement en Talent- en Competentiemanagement
 • Advies en ondersteuning (van leidinggevenden) bij het voeren van functionerings-, beoordelings- en POP gesprekken
 • Coachen en adviseren van uw medewerkers bij individuele loopbaanvraagstukken
 • De inzet van online assessment methodieken ter ondersteuning van beoordeling- en ontwikkelvraagstukken van uw medewerkers
 • Begeleiding van uw personeel op gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling:
  • Persoonlijk leiderschap
  • Talentontwikkeling
  • Mobiliteit en inzetbaarheid
Uitstroom personeel

 • Outplacement (uitgebreide ondersteuning van medewerkers naar een nieuwe baan)
 • Het voeren van exitgesprekken
 • Re-integratie (2e spoor)