Voor werkgevers

De organisatie vormt het huis, het zijn de mensen die het bewoonbaar maken

In een rap veranderende arbeidsmarkt is het van groot belang te investeren in de inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling van uw medewerkers. Rekening houden met de talenten en loopbaanwensen van uw personeel leidt tot succes.

Uw organisatie heeft medewerkers nodig die betrokken zijn, plezier hebben in hun werk en het beste uit zichzelf halen. Medewerkers die ervoor zorgen dat zij steeds hun kennis en vaardigheden op peil houden, waardoor zij duurzaam en breed inzetbaar zijn en blijven.

@Hart Advies biedt u ondersteuning bij vraagstukken op gebied van personeel- en organisatieontwikkeling en  loopbaanbegeleiding van medewerkers.

Mijn focus ligt hierbij op talentontwikkeling, het vergroten van duurzame inzetbaarheid van medewerkers en organisatie en het stimuleren van persoonlijk leiderschap.