Waarom @Hart Advies?

Wat vanuit het hart komt, kost geen moeite

@Hart Advies biedt organisaties ondersteuning bij vraagstukken op gebied van personeelsontwikkeling en loopbaanbegeleiding. Mijn uitdaging is om mensen vanuit hun hart te laten werken. Ze datgene te laten doen waarbij hun kwaliteiten en talenten maximaal tot zijn recht komen. Werk moet inspireren.

Mijn hart ligt bij talentontwikkeling, het vergroten van duurzame inzetbaarheid van medewerkers en organisaties en het stimuleren van persoonlijk leiderschap. Dit draagt bij aan de persoonlijke groei en individuele ontwikkeling, maar zeker ook aan de resultaten en het succes van de organisatie. Mensen zijn bepalend voor het resultaat van organisaties. Organisaties die erin slagen talenten van hun medewerkers effectief te ontwikkelen en te benutten blijken succesvoller en lastig te beconcurreren.

 

Don’t ask what the world needs.
Rather ask what makes you come alive.
Then go and do it!
Because what the world needs, is people who have come alive.
(Howard Thurman, Minister)
 

Voor werkgevers

Voor particulieren